Podczas przebywania na terenie szpitala należy zwrócić uwagę na występujące zagrożenia:

 • Zagrożenia biologiczne - spowodowane oddziaływaniem na zdrowie człowieka, mikroorganizmów w postaci bakterii, wirusów, prątków gruźiicy, grzybów, podczas kontaktu z materiałem zakaźnym. Na zakażenie tym czynnikiem narażony jest pacjent i odwiedzający.
 • Zagrożenia chemiczne - są spowodowane działaniem czynników chemicznych na organizm człowieka podczas kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, substancjami rakotwórczymi i innymi związkami chemicznymi o działaniu rakotwórczym.
 • Zagrożenia fizyczne- występują przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, hałas, uszkodzenia instalacji gazowej, przewodów wodociągowych. Do zagrożeń fizycznych należą również urazyspowodowane nieostrożnym poruszaniem się po powierzchniach oraz przebywanie w miejscach w których odbywają się prace remontowe.

 Aby zapobiec zagrożeniom biologicznym, chemicznym oraz fizycznym należy pamiętać o:

 • myciu rąk po jedzeniu i wyjściu z toalety
 • dbaniu o higienę osobistą
 • unikaniu kontaktu z używanymi przez personel oddziału środkami dezynfekcyjnymi
 • opuszczaniu pomieszczeń w przypadku prowadzonej dezynfekcji powierzchni przez personel sprzątający
 • unikaniu przemieszczania się w przypadku mycia podłóg, ponieważ może to grozić poślizgnięciem i upadkiem
 • użytkowaniu wind zgodnie z Instrukcją zamieszczoną w windach, nie korzystać z wind przeznaczonych dla personelu
 • odwiedzający powinni stosować się do zaleceń personelu medycznego
 • nie należy siadać na łóżkach pacjentów przez osoby odwiedzające
 • pacjenci nie powinni być odwiedzani przez osoby u, których stwierdzono infekcje,  
 • osoby odwiedzające powinny nosić maseczki na terenie szpitala, by nie narażać pacjentów na mozliwość zakażenia w sytuacjach zwiększonej zachorowalności

 Nie należy wchodzić do:

 1. gabinetów zabiegowych bez wezwania przez personel medyczny
 2. pomieszczeń nie przeznaczonych dla pacjentów i odwiedzających
 • w przypadku wykonywania czynności pielęgnacyjnych w sali przez personel medyczny i należy wchodzić tylko za zgodą tego personelu
 • w przypadku oczekiwania na wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych należy wchodzić tylko po wezwaniu przez personel medyczny
 • pacjentom i odwiedzającym nie wolno przebywać w miejscach, w których prowadzone są prace remontowe


W związku z powyższymi zagrożeniami każdy pacjent oraz osoba przebywająca na terenie szpitala zobowiązana jest do:

 • dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem do szpitala
 • używania odzieży ochronnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na polecenie personelu oddziału/działu                                                   
 • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach i sanitariatach
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala
 • nie używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach w których znajduje się aparatura medyczna

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach;

 • Segregować odpady zgodnie z napisami znajdującymi się na stelażach, które są umieszczone na terenie szpitala
 • W razie wątpliwości dotyczącej segregacji odpadów należy prosić o pomoc personel oddziału
 • Unikać kontaktu z wózkami przeznaczonymi do wywozu brudnej bielizny i odpadów szpitalnych
 • Unikać kontaktu z zestawem wózkowym przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych
 • Nie wolno manipulować przy urządzeniach, aparaturze medycznej i instalacjach
 • Należy unikać przechodzenia przez mokre i śliskie powierzchnie, ponieważ może to grozić upadkiem

Nie należy wchodzić do pomieszczeń, w których odbywają się prace remontowe.

Uwaga:

W trosce o własne bezpieczeństwo podczas przebywania na terenie szpitala prosimy o stosowanie się do uwag i wskazówek personelu medycznego.

Dokumentację medyczną można wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. po uprzednim zaszyfrowaniu.
Hasło do zaszyfrowanego pliku należy podac za pośrednictwem innego medium (np. telefonicznie).

Do zaszyfrowania plików można użyć darmowego programu ze strony https://www.7-zip.org/

Po zainstalowaniu programu klikamy plik lub folder z dokumenatacją prawym klawiszem myszy:

7zip

A następnie proszę zaznaczyć opcje zgodnie z obrazkiem poniżej oraz uzupełnić hasło:

7zip2

Od dnia 09.01.2022r. skierowania na Rehabilitację Leczniczą Stacjonarną (szpitalną), dzienną i fizjoterapię ambulatoryjną wystawiane i przyjmowane będą wyłącznie w formie e-skierowania.

Po wystawieniu skierowania przez lekarza szpitala, poradni specjalistycznej rejestracji na leczenie rehabilitacyjne można dokonać po przekazaniu KODU DOSTĘPU (4 cyfry umieszczone na skierowaniu lub generowane z systemu internetowego konta pacjenta IKP), oraz dokumentacji medycznej obrazującej przebieg choroby.

W/w informacje należy przekazać do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich w formie:

 

 1. Elektronicznie za pośrednictwem e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Pocztą tradycyjną pod adresem:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
  w Janowicach Wielkich
  ul. Sudecka 15
  58-520 Janowice Wielkie.

Celem usprawniania rejestracji skierowania i wpisu w kolejkę oczekujących proszę przekazać numer telefonu do kontaktu.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu 757547507 w godzinbach 12:30-14:30.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl)

ODWIEDZINY

Istnieje możliwość zawieszenia prawa do odwiedzin ze względów epidemiologicznych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku przywrócenia możliwości odwiedzin obowiązują następujące zasady:

Odwiedziny możliwe są:

 • poniedziałek-piątek w godz 15:30 - 18:00
 • sobota-niedziela i święta w godz 13:30 - 16:30

Osoby odwiedzające przed wejściem na teren Szpitala są obowiązane:

 • założyć maskę ochronną
 • zdezynfekować ręce

Osoby odwiedzające są obowiązane do zakrywania nosa i ust maską w trakcie pobytu na terenie Szpitala pod groźbą nakazu jego opuszczenia.

Pacjenci przebywający w oddziale rehabilitacji neurologicznej są w większym stopniu narażeni na infekcje, w związku z czym w trosce o ich zdrowie i życie prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu.

Prosimy o uwzględnienie ograniczeń w ilości osób odwiedzających:

 • w sali chorych może przebywać maksymalnie 1 osoba odwiedzająca,
 • jeżeli pogoda na to pozwala prosimy o ograniczenie odwiedzin w budynku szpitala i spotykanie się na zewnątrz budynku

Głównym zadaniem rehabilitacji jest:

 • przywrócenie sprawności fizycznej i sprawności ruchowej, co pozwala na łatwiejsze wykonywanie czynności życia codziennego i podejmowanie różnych aktywności rekreacyjnych, a nawet uprawianie sportu.
 • ograniczenie negatywnych psychicznych skutków choroby, poprawienie stanu emocjonalnego (zmniejszenie lęku, depresji, wrogości i poprawa samooceny)

Rehabilitacja kardiologiczna :

 • prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów z wykorzystaniem pełnego zaplecza specjalistów w zakresie Chorób Wewnętrznych , Kardiologii i Rehabilitacji medycznej, a także logopedów, dietetyków i psychologów, a tych ostatnich zwłaszcza dla pacjentów charakteryzujących się cechami osobowości i zachowania sprzyjającymi występowaniu chorób układu krążenia (skłonni do rywalizacji, gniewu i wrogości, nadmiernie zaangażowani w pracę zawodową, reagujący na trudności silnymi negatywnymi emocjami, depresyjni, odczuwający lęki) lub dla tych którzy przeżyli silne sytuacje stresowe (np. utrata bliskiej osoby, utrata pracy).
 • poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, poradnictwo w zakresie zdrowego trybu życia możemy nierzadko przywrócić jakość życia pacjenta przed hospitalizacją.
 • jest bezpieczna i dostosowana do danego pacjenta , multidyscyplinarna i skojarzona z opieką lekarzy wielu specjalności, a także fizjoterapeutów tak, aby jak najbezpieczniej i najlepszymi rezultatami usprawnić chorego po incydencie kardiologicznym.

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich dysponuje wolnymi miejscami na rehabilitację kardiologiczną Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w naszej placówce wystawia lekarz oddziału kardiologii lub kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej lub rehabilitacyjnej. Skierowanie od właściwego lekarza wystarczy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a oryginał dostarczyć do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich przy ul.Sudeckiej 15; 58-520 Janowice Wielkie w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty lub wrzucając do skrzynki pocztowej znajdującej się przed bramą Szpitala. Proszę pamiętać o pozostawieniu telefonu kontaktowego do celów informacyjnych.

 

Podkategorie

Dobry posiłek w Szpitalu

Informujemy, że od dnia 01.listopada 2023r. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich  przystąpił do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalach”. Jest to program dotyczący edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach. Na stronie internetowej WSR w  Janowicach Wielkich  będą publikowane tygodniowe jadłospisy oraz zdjęcia wybranych posiłków z danego dnia wraz z opisem pozycji w jadłospisie.

Wykaz_alergenów_1.pdf 

Jadłospis_tygodniowy_dieta_cukrzycowa_01112023_05112023_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_01112023_05112023_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_cukrzycowa_06112023_12112023_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_06112023_12112023_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_CUKRZYCA_13-19.11.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_PODSTAWOWA_13-19__11__2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_20-26.11.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_cukrzycowa_20-26.11.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_cukrzycowa_27.11.2023_-_03.12.2023.odt

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_27.11.2023_-_03.12.2023.odt

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_27.11.2023_-_03.12.2023.odt

Jadłospis_tygodniowy_dieta_cukrzycowa_04122023_do_10122023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_04122023_do_10122023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_04122023_do_10122023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_11-17.12.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_11-17.12.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_cukrzycowa_11-17.12.2023.pdf

Jadłospis_dzienny_dieta_podstawowa_18-24.12.2024.pdf

Jadłospis_dzienny_dieta_cukrzycowa_18-24.12.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_18-24.12.2023.pdf

Jadłospis_dzienny_dieta_podstawowa_25-31.12.2023.pdf

Jadłospis_dzienny_z_ograniczeniem_łatwo_przyswajalnych_węglowodanów_25-31.12.2023.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_25-31.12.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_01-07-2024.pdf

Jadłospis_dzienny_dieta_z_ograniczeniem_łatwo_przyswajalnych_węglowodanów_01-07.01.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_01-07.01.2024_.pdf

Jadfłospis_dzienny_dieta_podstawowa_08-14.01.2024.pdf

Jadłospis_dzienny_dieta_z_ograniczeniem_łatwoprzyswajalnych_węglowodanów_08-14.01.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_8-14.01.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_15-21.01.2024.pdf

JADŁOSPIS_DIETA_Z_OGRNICZENIEM_ŁATWO_PRZYSWAJALNYCH_WĘGLOWODANÓW_15_-_21.01.2024.pdf

Jadłospis_dieta_podstawowa_15-21.01.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_22-28.01.2024.pdf

Jadfłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_22-28.01.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_z_ograniczeniem_łatwoprzyswajalnych_węglowodanów_22-28.01.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_od_29.01.2024_do_04.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_z_ograniczeniem_łatwoprzyswajalnych_węglowodanów_od_29.01.2024_do_04.02.2024_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_od_29.01.2024_do_04.02.2024_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_z_ograniczeniem_łatwoprzyswajalnych_węglowodanów_05-11.02.2024.pdf

Jadfłospis_dzienny_dieta_podstawowa_05-11.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_05-11.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_12-18.02.2024_.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_z_ograniczeniem_łatwoprzyswajalnych_węglowodanów_12-18.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_12-18.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_z_ograniczeniem_łatwoprzyswajalnych_węglowodanów_19-25.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_19-25.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_19-25.02.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_podstawowa_26.02.2024_-03.03.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_lekkostrawna_26.02.-03.03.2024.pdf

Jadłospis_tygodniowy_dieta_z_ograniczeniem_łatwo_przyswajalnych_węglowodanów_26.02.2024_do_03.03.2024.pdf

 

 

W związku ze zwiększoną ilością infekcji jakie odnotowywane są pośród pacjentów Szpital ,została podjęta decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w ilośći osób odwiedzających. Dyrekcja Szpitala informuje, że u jednego pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca zaopatrzona w maseczkę .

Ograniczenie odwiedzin wchodzi w życie z dniem 23.11.2023.

Dyrekcja Szpitala