Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20168r. 160 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich,

2. Adres: ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie

3. Telefon: (75) 7547500,

4. Osoba uprawniona do kontaktów:

w sprawach medycznych - Olga Wolska

w sprawach formalnych - Sylwia Pajor

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy :

 • specjalistę w dziedzinie neurologii

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Szczegóły w plikach:

 Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych według następujących pakietów:

a) Lekarz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (160 godz./mies.):
b) Lekarz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (40 godz./mies.)

Szczegóły w plikach: