Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych według następujących pakietów:

a) Lekarz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (160 godz./mies.):
b) Lekarz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (40 godz./mies.)

Szczegóły w plikach:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20168r. 160 tekst jednolity z późn. zm.)

W załączonym pliku znajduje się dokument z zawiadomieniem o rozstrzygnięciu konkursu:

Informacja w załączonym pliku pdf: