Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Janowicach Wielkich

INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT NA KONKURS

na stanowisko:

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

DO DNIA 02.05.2022 R. do godz. 14:00

Plik podpisany przez Dyrektora: