Obsługą pacjentów przyjmowanych do naszego Szpitala oraz osób zainteresowanych leczeniem w naszej jednostce zajmuje się Izba Przyjęć.

  1. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania Rejestracji Zakładu w przypadku, kiedy nie może skorzystać z umówionego uprzednio świadczenia.

  1. Oryginał skierowania do szpitala
  2. KSEROKOPIE dokumentacji medycznej dotycząca wszystkich schorzeń - (posiadane zdjęcia RTG, karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań,

Skreślenie pacjenta z kolejki może nastąpić w następujących przypadkach: