PACJENCIE !!!

Jeżeli posiadasz decyzję o znacznym stopniu niepełnosprawności to możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 

PAMIĘTAJ:

Podstawą do uzyskania nielimitowanych świadczeń z zakresu rehabilitacji, jest posiadanie decyzji o znacznym stopniu niepełnosprawności, a nie legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób niepełnosprawnych:

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe , miejskie i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Za równorzędne dla tego dokumentu uznaje się również:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 roku przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez orzecznika ZUS
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie MON lub MSWiA przed 1 stycznia 1998 roku

 

CO MUSISZ ZROBIĆ

 1. Udać się do poradni specjalistycznej : neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej , reumatologicznej
 2. Uzyskać od lekarza SKIEROWANIE DO SZPITALA na oddział rehabilitacyjny
 3.  Oryginał skierowania , kopię decyzji potwierdzającej znaczy stopień niepełnosprawności, kserokopie dokumentacji medycznej obrazującej stan zdrowia i podany numere telefonu wyślij na nasz adres:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich
  ul. Sudecka 15
  58-520 Janowice Wielkie
 4. Po otrzymaniu dokumentów i weryfikacji, komisja lekarska podejmie decyzję o której poinformujemy telefonicznie bądź pisemnie.


"Każdy lek może być zastąpiony przez ruch
ale żaden lek nie zastąpi ruchu„

ZAPRASZAMY

ADMINISTRACJA

 DYREKTOR
 Rafał Dyjur

Sekretariat
czynny od 7:30 do 14:35

(75) 754 75 00

Fax

(75) 754 75 03

     

 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Marketingu
 Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
 Sprawy Obronne, Inspektor ds.BHP

(75) 754 75 00

Małgorzata Mrożek

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

(75) 754 75 00

 Dorota Karcz Kowalik

Specjalista ds. Kadr i płac

(75) 754 75 00

Sylwia Krupa

 Główny Księgowy

(75) 754 75 02

Barbara Kołtok

 po.z-cy Głównego Księgowego

(75) 754 75 06

Ewa Jaworska

 Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych
 Specjalista ds. Zamówień Publicznych

(75) 754 75 04

Teresa Szkaradek Roman

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

(75) 754 75 08

Aneta Jacak- Błaszczyk

 Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

(75) 754 75 08

Tomasz Dobrzański

 Informatyk

 

Tomasz Dobrzański

 Archiwista zakładowy

(75) 754 75 07

Violetta Serwaczak

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / Sekretariat

(75) 754 75 00

Dorota Kicińska

Inspektor ds. ochrony p.poż

(75) 754 75 00

Łukasz Wdowiak

 

RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ

 Kierownik Ruchu chorych

(75) 75 47 526

Anetta Jacak Błaszczyk

 Sekretarka Medyczna

(75) 754 75 08

Karolina Książek

 Sekretarka Medyczna

(75) 754 75 07

Anna Puffi

Sekretarka Medyczna

(75)754 75 07

Marta Płatkowska

 Starszy Inspektor ds. Rozliczeń  (75)754 75 08  Violetta Serwaczak

 

PION DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

LEKARZE

 Oddział rehabilitacji
 ogólnoustrojowej

   

Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Specjalista rehabilitacji medycznej

Lek. Lucjan Neudek

 Lekarz

Specjalista Chirurgii Ortopedycznej
i Traumatologii

Lek. Maciej Koperski

 Lekarz

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. Dorota Karcz- Kowalik

 Lekarz

 Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Marian Kożuchowski

 Oddział rehabilitacji
 neurologicznej

lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Lek. Waldemar Krynicki

 Lekarz

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. Dorota Karcz- Kowalik

 Lekarz

Specjalista Neurolog

Lek. Krystian Sobolewski

 Oddział Rehabilitacji

 Kardiologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Rehabilitacji  Kardiologicznej

Specjalista rehabilitacji medycznej

Lek. Dorota Karcz Kowalik

 Lekarz

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Jarosław Stanisz

 Lekarz

Specjalista Kardiolog

Lek. Adam Janczewski

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marian Kożuchowski

 

PIELĘGNIARKI

 Przełożona Pielęgniarek

mgr pielęgniarstwa

Elżbieta Grabowska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

mgr pielęgniarstwa

p.o. Aldona Radecki

Pielęgniarka Epidemiologiczna mgr pielęgniarstwa Elżbieta Grabowska

Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

mgr pielęgniarstwa

p.o. Honorata Kramarczuk

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

mgr pielęgniarstwa

Elżbieta Grabowska

 

FIZJOTERAPEUCI

 Kierownik Działu Fizjoterapii

mgr fizjoterapii

Michał Śmietana

 Z-ca Kierownika Działu Fizjoterapii

mgr fizjoterapii

Katarzyna Lipczyńska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Natalia Ławrowska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Krzysztof Szewczyk

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Karolina Włosińska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Anna Pikus

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Agnieszka Kondarenko

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Anna Kulig

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Katarzyna Wrocławska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Justyna Pogwizd

Fizjoterapeta

mgr fizjoterapii

Marta Stanisławska

Fizjoterapeuta

mgr Fizjoterapii

Katarzyna Gawron

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Norbert Ferenc

Fizjoterapeuta

lic. fizjoterapii

Joanna Wnuk

Fizjoterapeta

mgr fizjoterapii

Monika Lichołat Łuchniak

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Ewa Michalak

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Kamil Sałapa

 

SPECJALIŚCI

 Terapeuta zajęciowy

technik

Izabela Przepiórka

magister

Kamila Wilczyńska

technik

Katarzyna Elert

Dietetyk

magister

Zuzanna Bernacka

 Psycholog

magister

Anna Baranowicz

Psycholog

magister

Piotr Kędziora

Psycholog

magister

Dominika Pruś

 Neurologopeda

magister

Olga Kunicka

 Neurologopeda

magister

Emilia Wieczorek

 Logopeda

magister

Justyna Bujak

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich .(dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  a. imię i nazwisko
  b. adres e-mail
  c. numer telefonu
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr: +48757547500
 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.