Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń
pielęgniarskich polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich udzielane całodobowo
i we wszystkie dni w tygodniu przez pielęgniarki/pielęgniarzy, zwane dalej świadczeniami
pielęgniarskimi.

Szczegóły w plikach: