Przeprowadzenie modernizacji dachu umożliwiło w roku 2021 r. przystąpienie do kolejnego etapu planowanych działań związanych z modernizacją pomieszczeń znajdujących się na III piętrze. Prace zostały rozpoczęta w dniu 09.07.2021 r. Inwestycja ta jest finansowana ze środków RFIL w wysokości 1.500.000,00 zł oraz ze środków PFRON w wysokości 633.334,72 zł. W ramach tej inwestycji nastąpiła modernizacja pomieszczeń znajdujących się w obrębie całej kondygnacji oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej. Oddział został oddany już do użytku pacjentów a dalsze prace zmierzające do uruchomienia systemu wentylacji będą kontynuowane maksymalnie do października br.W dniu 06.06.2022 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Działu Fizjoterapii.

rfil2
Uroczystość uhonorowała obecność Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marcina Krzyżanowskiego, który wraz z Dyrektorem Szpitala Rafałem Dyjur, oraz Panią Bogusławą Kulińską Z-cą Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych dokonali przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich - Pan Hubert Papaj przewodniczący Rady, Pan Kamil Kowalski Wójt Gminy Janowice Wielkie, ks. Piotr Suski oraz pracownicy.

Uroczystość stała się również okazją do uhonorowania pracowników Szpitala. Pan Marszałek dokonał wręczenia zasłużonym pracownikom Szpitala podziękowań. Jednocześnie przekazał wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Szpitala w związku z prowadzoną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze względu na zasadność realizowanych działań Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dla Szpitala dodatkowe środki w formie dotacji w wysokości 771.094,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac instalacyjnych i montaż centrali wentylacyjnej dla zapewnienia właściwego obiegu powietrza w pomieszczeniach szpitalnych. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie wentylacji mechanicznej w modernizowanych pomieszczeniach a także w przyszłości podłączenie do tego systemu również pomieszczeń Oddziału rehabilitacji neurologicznej znajdujących się na poniższej kondygnacji.