Od wielu lat specjalizujemy się w rehabilitacji stacjonarnej realizowanej w ramach oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej. Posiadamy bogate zaplecze zabiegowe, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz wykwalifikowany personel, który stale podnosi kwalifikacje i wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w pracy z pacjentem.

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich w dużym zakresie przystosowany do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością ruchową. Obecnie trwa dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na III piętrze budynku.

Na etapie projektowania uwzględniono następujące udogodnienia:

  1. Brak progów
  2. Szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim
  3. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  4. Dwie windy osobowe
  5. Pochylnia umożliwiająca dotarcie do parku z budynku Szpitala

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Osobom mającym problemy z poruszaniem może zostać udostępniony wózek inwalidzki celem przewiezienia na zabiegi, balkonik lub kule znajdujące się w oddziale. Ilość tych środków jest jednak ograniczona, dlatego też osoby zgłaszające się na rehabilitację stale poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjazd z własnym wózkiem inwalidzkim. Osoby mające trudności w poruszaniu i chodzące z kulami również powinny zgłosić się z własnymi pomocami. Pomoce dostępne w Szpitalu są przeznaczone dla osób, które ze względu na stan fizyczny nie mogą się samodzielnie poruszać nawet przy pomocy wózka inwalidzkiego i wózki są wykorzystywane do przewodu tych osób na zabiegi.

Na terenie budynku Szpitala nie ma możliwości poruszania się akumulatorowym wózkiem inwalidzkim ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom niepełnosprawnym przebywającym w obiekcie.

Bagaże

Bagaże osób niepełnosprawnych są wnoszone do budynku przez pracownika Szpitala, który dostarcza je bezpośrednio do Sali chorych. Jeżeli jest konieczna pomoc przy rozpakowaniu lub spakowaniu, należy zgłosić ten fakt podczas wywiadu pielęgniarskiego.

Osoby słabowidzące

Dla osób słabowidzących na stronie internetowej są umieszczone narzędzia służące powiększeniu tekstu i zmiany kontrastu

Aplikacja tłumacz online PJM (polskiego języka migowego)

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zapewniamy osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza migowego można skorzystać:

  1. Zgłaszając się do Izby Przyjęć Szpitala pod numerem 75 75 47 507 lub 75 75 47 508
  2. Za pośrednictwem komputera/tabletu pracownik połączy się z tłumaczem j.Migowego
  3. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie pacjenta z pracownikiem Izby Przyjęć
  4. Rozmowa będzie odbywała się w czasie rzeczywistym
  5. Podczas wizyty u lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty tłumacz migowy za pośrednictwem komputera/ tabletu z kamerą będzie pośredniczył w rozmowie pacjenta z pracownikiem

W Izbie Przyjęć w budynku głównym wejście (B) istnieje stanowisko umożliwiające połączenie z tłumaczem od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 7-14:35. Ze względu na fakt, że w Izbie Przyjęć może przebywać wyłącznie jeden pacjent nie ma konieczności tworzenia odrębnego stanowiska do obsługi.

Obecnie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wejście do budynku odbywa się poprzez wejście A (tzw. śluza) . Pacjent oznaczony jako ujemny może wjechać windą na poziom 0 i dostać się bez barier do Izby Przyjęć. Rodzina niepełnosprawnego pacjenta proszona jest o pozostanie w pojeździe do czasu otrzymania informacji od pracownika Izby Przyjęć o zakwalifikowaniu do przyjęcia. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie pracownika o posiadanych ograniczeniach by usprawnić mu proces komunikacji i przyjęcia do Szpitala.

Na naszej stronie internetowej dostępna jest usługa tłumaczenia online z języka polskiego na PJM, dostosowana do potrzeb osób g/Głuchych i słabosłyszących. Z aplikacji można korzystać indywidualnie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 7–14:35, klikając na piktogram na stronie głównej Szpitala symbol rąk - tłumaczenia na język migowy.

Z usługi można więc skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie komputera PC, laptopa, tabletu wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w w/w ikonę. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka Migowego, który będzie pośredniczył w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00-14:35

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z aplikacji można uzyskać pod adresem www.zpir.pl pod numerem telefonu (75) 75 47 507 lub (75) 75 47 508.