Deklaracja dostępności serwisu www: zpir.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpitalmsw.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpir.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2018-05-13

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 2022-02-22


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń :

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dodatkowe

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji : 2020-09-30

Data przeglądu deklaracji:        2022-02-22, 2023-03-01 , 2024-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Dobrzański, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 604 661 975. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • dane kontaktowe np. numer telefonu, e-mail
 • dokładny adres strony internetowej , na której jest niedostępny element lub treść
 • wskazanie, na czym polega problem i sposobu rozwiązania, który byłby dla osoby zgłaszającej najwygodniejszy
 • wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą dla osoby zgłaszającej zadowalające, istnieje możliwość zgłoszenia skargi do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek podmiotu leczniczego pod nazwą Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, składa się z 5 kondygnacji poziomych (-1, 0, 1, 2, 3) dostępnych dla pacjentów oraz kontrahentów i dostawców.

dost arch

Pacjent do przyjęcia po wjeździe na teren Szpitala kierowany jest do wejścia oznaczonego literą A. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne związane z wirusem SARS COVID 19 wejście do Izby Przyjęć, może zostać poprzedzone wykonaniem testu na obecność wirusa. Decyzję o wprowadzeniu procedury testowania pacjentów podejmuje Dyrektor.

Następnie pacjent pozostawia bagaże (opisane imieniem i nazwiskiem) przy windzie na poziomie -1, skąd są transportowane przez pracownika do Sali chorych.

POZIOM – 1 (wejście do budynku A – dla osób z zewnątrz)

W przedsionku wejścia A, po prawej stronie od wejścia znajduje się Gabinet Logopedy.

W dalszej części pomieszczenia, po lewej stronie znajduje się Dział Hydroterapii

Z poziomu -1 można przejść schodami na poziom 0, lub skorzystać z windy.

Z tego poziomu pacjent może dostać się do Izby Przyjęć (poziom 0)


POZIOM -1 (Hydroterapia)
Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia Działu Fizjoterapii, basen, prysznic i toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych pomieszczeń nie jest ograniczony schodami, czy też innymi barierami.

POZIOM 0 (Izba Przyjęć)

Do Izby przyjęć prowadzą dwa wejścia, znajdujące się w skrzydle A i B.

W skrzydle A znajduje się winda oraz schody, prowadzące do Izby Przyjęć znajdującej się na poziomie 0.

W skrzydle B do Izby Przyjęć prowadzą szerokie schody zewnętrzne (Obecnie to wejście pozostaje zamknięte) .

Z Izby Przyjęć można swobodnie bez barier przejść do Poczekalni i sklepiku.

Na tym poziomie w części B znajduje się Izba Przyjęć poczekalnia, sklepik, gabinety lekarskie i toaleta. Z poziomu Izby Przyjęć od strony poczekalni jest możliwość przejścia schodami na 1 piętro budynku.

Od strony wejścia A można dostać się windą na każde piętro budynku.

POZIOM 0 (Dział Fizjoterapii – gabinety zabiegowe)

Dział Fizjoterapii znajduje się w skrzydle oznaczonym literką „A” na poziomie 0, obok Izby Przyjęć. Można się dostać do tych pomieszczeń z wykorzystaniem windy oznaczonej numerem 2 lub schodami. W tej kondygnacji znajdują się gabinety zabiegowe i toaleta ogólnodostępna.

POZIOM 0 (Administracja)

Administracja znajduje się w skrzydle oznaczonym literką „C” (wejście nr 2) na poziomie 0. Do administracji można dostać się windą, lub schodami znajdującymi się w skrzydle C.

POZIOM 1

Na poziom 1 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.

Na poziomie 1:

 • W skrzydle A znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej. Toalety znajdują się w salach chorych.
 • W skrzydle B znajduje się stołówka, świetlica, gabinet psychologa, toaleta ogólnodostępna
 • W skrzydle C znajdują się pomieszczenia Działu Fizjoterapii (sale ćwiczeń) , toalety ogólnodostępne

POZIOM 2

Na poziom 2 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 2:

 • W skrzydle A, znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, toalety ogólnodostępne
 • W skrzydle B znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, toalety ogólnodostępne, Dyżurka pielęgniarska, Gabinet zabiegowy, Gabinet lekarski
 • W skrzydle C znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, toalety znajdują się w salach chorych, gabinet lekarski (Pracownia kardiologiczna).

POZIOM 3

Na poziom 3 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 3:

 • W skrzydle A znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej toalety w salach chorych
 • W skrzydle B znajduje się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, toalety w salach chorych, Dyżurka pielęgniarska, Gabinet zabiegowy,
 • W skrzydle C znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, toalety w salach chorych

W budynku są dwie windy, a korytarze i częściowo pomieszczenia są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poziom 2, wymaga modernizacji, ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom dostępności do toalet bezpośrednio w salach chorych.
Windy są wyposażone i informację dźwiękową dla osób słabowidzących.

Budynek Szpitala nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braill’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym (za wyjątkiem strony internetowej) , jak również głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego oraz wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie Izby Przyjęć o konieczności zastosowania udogodnień – 75 75 47 507 (Izba Przyjęć).

Z budynku można dostać się do Parku Aktywnej Rehabilitacji. Do Parku prowadzi z wyjścia nr 2 w skrzydle C utwardzona trasa. Pacjent dostaje się nią do pochylni, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia swobodny wjazd na teren Parku. Trasy są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych