Deklaracja dostępności serwisu www: zpir.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpitalmsw.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpir.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Dobrzański, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 604 661 975. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek podmiotu leczniczego pod nazwą Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, składa się z 5 kondygnacji poziomych (-1, 0, 1, 2, 3) dostępnych dla pacjentów oraz kontrahentów i dostawców.

dost arch

POZIOM – 1 (Śluza)

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne związane z wirusem SARS COVID 19 wejście do Izby Przyjęć poprzedzone jest przejściem przez śluzę, w której pacjent zostaje poddany wstępnej weryfikacji pod kątem wykluczenia możliwości zakażenia. Śluza znajduje się na poziomie – 1, w lewej części budynku oznaczonej literką „A” i drzwiami oznaczonymi numerem „10”. Lekarz dokonuje pomiaru temperatury i przeprowadza ankietę. Wejście ze śluzy na teren Szpitala jest zamknięte. Dopiero po dokonaniu wstępnej kwalifikacji pacjent trafia dopiero do Izby Przyjęć, do której prowadzą schody lub winda.
POZIOM -1 (Hydroterapia)
Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia Działu Fizjoterapii i toaleta. Dostęp do tych pomieszczeń nie jest ograniczony schodami, czy też innymi barierami.

POZIOM 0 (Izba Przyjęć)

Do Izby przyjęć prowadzą dwa wejścia, znajdujące się w skrzydle A nr 2 ( obecnie ze względu COVID 19 jedyne wejście aktywne dla pacjentów) i w skrzydle B – nr 1, do którego prowadzą schody (obecnie nieczynne). Do Izby przyjęć z poziomu wejścia numer 2 prowadzą schody i winda. Na tym poziomie w części B znajduje się poczekalnia, sklepik, gabinety lekarskie i toaleta. Z poziomu Izby Przyjęć od strony poczekalni jest możliwość przejścia na 1 piętro budynku. Od strony wejścia numer 2 można dostać się windą na każde piętro budynku.
POZIOM 0 (Dział Fizjoterapii – gabinety zabiegowe)
Dział Fizjoterapii znajduje się w skrzydle oznaczonym literką „A” na poziomie 0, obok Izby Przyjęć. Można się dostać do tych pomieszczeń z wykorzystaniem windy oznaczonej numerem 2 lub schodami. W tej kondygnacji znajdują się gabinety zabiegowe i toaleta ogólnodostępna.

POZIOM 0 (Administracja)

Administracja znajduje się w skrzydle oznaczonym literką „C” (wejście nr 2) na poziomie 0. Do administracji można dostać się windą, lub schodami znajdującymi się w skrzydle C. Obecnie ze względu na COVID osoby z zewnątrz muszą przejść przez śluzę a następnie po pozytywnej weryfikacji są przyprowadzane przez pracownika Izby Przyjęć do administracji.

POZIOM 1

Na poziom 1 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 1:

 • W skrzydle A znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej Toalety znajdują się w salach chorych.
 • W skrzydle B znajduje się stołówka, toaleta , gabinet psychologa, toaleta ogólnodostępna
 • W skrzydle C znajdują się pomieszczenia Działu Fizjoterapii (sale ćwiczeń) , toalety ogólnodostępne

POZIOM 2

Na poziom 2 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 2:

 • W skrzydle A, B znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, Dyżurka pielęgniarska, Gabinet zabiegowy, toalety ogólnodostępne
 • W łączniku A i B znajduje się świetlica
 • W łączniku B i C znajduje się gabinet Logopedy
 • W skrzydle C znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, toalety znajdują się w salach chorych, gabinet lekarski (Pracownia kardiologiczna).

POZIOM 3

Na poziom 3 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 3:

 • W skrzydle A znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji kardiologicznej Dyżurka pielęgniarska, Gabinet zabiegowy, toalety w salach chorych
 • W skrzydle B znajduje się pracownia terapii zajęciowej, sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, toalety ogólnodostępne
 • W skrzydle C znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, toalety ogólnodostępne.

W budynku są dwie windy, a korytarze i częściowo pomieszczenia są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poziom 3, skrzydło A i B wymaga modernizacji, ze względu na istniejące bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach. Nie wszystkie toalety są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Windy są wyposażone i informację dźwiękową dla osób słabowidzących. Budynek Szpitala nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braill’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym (za wyjątkiem strony internetowej) , jak również głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego oraz wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem
Z budynku można dostać się do Parku Aktywnej Rehabilitacji. Do Parku prowadzi z wyjścia nr 2 w skrzydle C utwardzona trasa. Pacjent dostaje się nią do pochylni, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia swobodny wjazd na teren Parku. Trasy są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.