Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

TURNUSY REHABILITACYJNE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Cennik obowiązuje od 01.02.2022 r.

l.p.

Nazwa świadczenia

 Zakres świadczenia

Cena za 1 osobodzień

Cena netto

Vat

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

1

Turnus rehabilitacyjny dla osób zarejestrowanych w Związku Emerytów i Rencistów

  • Zawkaterowanie
  • 3 posiłki
  • 2 zabiegi dziennie
  • Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska

150,00_zł

zw

150,00 zł