Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

TURNUSY REHABILITACYJNE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ PFRON

Cennik obowiązuje od 01.02.2022 r.

 

l.p

Termin
turnusu

Odpłatność osoby uprawnionej

 

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

Odpłatność opiekuna

 

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

1

07.02.-20.02.

1 500,00 zł

1 300,00 zł

2

28.02.-13.03

1 500,00 zł

1 300,00 zł

3

21.03.-02.04.

1 600,00 zł

1 4500,00 zł

4

04.04.-16.04.

1 600,00 zł

1 450,00 zł

5

25.04.-07.05.

1 600,00 zł

1 450,00 zł

6

09.05.-21.05.

1 600,00 zł

1 450,00 zł

7

30.05.-11.06

1 650,00 zł

1 450,00 zł

8

13.06.-25.06.

1 650,00 zł

1 450,00 zł

9

04.07.-16.07.

1 650,00 zł

1 450,00 zł

10

25.07.-06.08

1 650,00 zł

1 450,00 zł

11

08.08.-20.08.

1 650,00 zł

1 450,00 zł

12

06.09.-19.09.

1 650,00 zł

1 450,00 zł

13

19.09.-01.10.

1 550,00 zł

1 450,00 zł

14

11.10.-24.10.

1 550,00 zł

1 450,00 zł

15

08.11-21.11.

1 500,00 zł

1 450,00 zł

16

29.11.-12.12.

1 500,00 zł

1 450,00 zł

17

27.12.-09.01.

1 550,00 zł

1 450,00 zł

  • Obiekt przystosowany jest do pobytu osób poruszających się na wózkach.
  • Turnusy rozpoczynają się zakwaterowaniem w pokoju od godz. 10. 00, a kończą o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
  • Turnus trwa 10 dni zabiegowych
  • W cenę wliczono zakwaterowanie , 3 posiłki oraz 2 zabiegi dziennie – indywidualne i 1 zabieg grupowy (pod warunkiem braku wykluczeń ze względu na dysfunkcję ruchu