ADMINISTRACJA

 DYREKTOR
 Rafał Dyjur

Sekretariat
czynny od 7:30 do 14:35

(75) 754 75 00

Fax

(75) 754 75 03

     

 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Marketingu
 Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
 Sprawy Obronne, Inspektor ds.BHP

(75) 754 75 00

Małgorzata Mrożek

p.o.Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

(75) 754 75 00

 

Specjalista ds. Kadr i płac

(75) 754 75 00

Sylwia Pajor

 Główna Księgowa

(75) 754 75 06

Ewa Jaworska

 Z-ca Głównej Księgowej

(75) 754 75 02

Marta Knychas

 Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych
 Specjalista ds. Zamówień Publicznych

(75) 754 75 04

Teresa Szkaradek Roman

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

(75) 754 75 08

Aneta Jacak- Błaszczyk

 Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

(75) 754 75 08

Tomasz Dobrzański

 Informatyk

 

Tomasz Dobrzański

 Archiwista zakładowy

(75) 754 75 07

Violetta Serwaczak

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / Sekretariat

(75) 754 75 00

Dorota Kicińska

Inspektor ds. ochrony p.poż

(75) 754 75 00 Łukasz Wdowiak

 

 

 RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ

 Kierownik Ruchu chorych

(75) 75 47 508

Anetta Jacak Błaszczyk

 Sekretarka Medyczna

(75) 754 75 07

Karolina Książek

 Sekretarka Medyczna

(75) 754 75 07

Anna Puffi

 Starszy Inspektor ds. Rozliczeń

(75)754 75 08

Violetta Serwaczak

 

PION DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

LEKARZE

 Oddział rehabilitacji
 ogólnoustrojowej

   
Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Specjalista rehabilitacji medycznej Lek. Lucjan Neudek

 Lekarz

Specjalista Chirurgii Ortopedycznej
i Traumatologii

Lek. Maciej Koperski

 Lekarz

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. Dorota Karcz- Kowalik

 Lekarz

 Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Marian Kożuchowski

 Oddział rehabilitacji
 neurologicznej

lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Lek. Waldemar Krynicki

 Lekarz

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. Dorota Karcz- Kowalik

 Lekarz

Specjalista Neurolog

Lek. Krystian Sobolewski

 Oddział Rehabilitacji

 Kardiologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Rehabilitacji  Kardiologicznej

Specjalista Kardiolog

Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Jarosław Stanisz

 Lekarz

Specjalista Kardiolog

Lek. Adam Janczewski

Lekarz Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marian Kożuchowski

 

PIELĘGNIARKI

 Przełożona pielęgniarek
 Pielęgniarka epidemiologiczna

mgr pielęgniarstwa

Elżbieta Grabowska

 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

pielęgniarka

po Elżbieta Jaromin

Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

pielęgniarka

Anna Olszowa

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

pielęgniarka

po Elżbieta Jaromin

 

FIZJOTERAPEUCI

 Kierownik Działu Fizjoterapii

mgr fizjoterapii

Michał Śmietana

 Z-ca Kierownika Działu Fizjoterapii

mgr fizjoterapii

Katarzyna Lipczyńska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Natalia Ławrowska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Krzysztof Szewczyk

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Karolina Włosińska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Anna Pikus

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Agnieszka Kondarenko

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Anna Kulig

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Katarzyna Wrocławska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Justyna Pogwizd

Fizjoterapeta

mgr fizjoterapii Marta Stanisławska

Fizjoterapeuta

mgr Fizjoterapii Marcelina Ciesielka

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Norbert Ferenc

Fizjoterapeuta

lic. fizjoterapii Joanna Wnuk

Fizjoterapeta

mgr fizjoterapii Monika Lichołat Łuchniak

 

SPECJALIŚCI

 Terapeuta zajęciowy

technik

Izabela Przepiórka

magister

Kamila Wilczyńska

technik

Katarzyna Elert

 Psycholog Kliniczny

magister

Aleksandra Kubacka

 Psycholog

magister

Anna Baranowicz

Psycholog

magister Piotr Kędziora

 Neurologopeda

magister

Olga Kunicka

 Neurologopeda

magister

Emilia Wieczorek

 Logopeda

magister

Justyna Bujak