OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy :

 1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

    Lekarz specjalista w dziedzinie:

  • rehabilitacji medycznej
  • chorób wewnętrznych
  • ortopedii i traumatologii

2. Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej:

    Lekarz specjalista w dziedzinie:

  • rehabilitacji medycznej
  • chorób wewnętrznych
  • ortopedii i traumatologii

Szczegóły oraz inne dokumenty w plikach:

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20168r. 160 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich,

2. Adres: ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie

3. Telefon: (75) 7547500,

4. Osoba uprawniona do kontaktów:

w sprawach medycznych - Olga Wolska

w sprawach formalnych - Sylwia Pajor

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy :

 • specjalistę w dziedzinie neurologii

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Szczegóły w plikach: