Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich
na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U . z 2015 poz.618)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich
polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

Szczegóły w plikach:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich
na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U . z 2015 poz.618)

ogłasza konkurs ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej
opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich

Szczegóły w plikach:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy :

 1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

    Lekarz specjalista w dziedzinie:

  • rehabilitacji medycznej
  • chorób wewnętrznych
  • ortopedii i traumatologii

2. Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej:

    Lekarz specjalista w dziedzinie:

  • rehabilitacji medycznej
  • chorób wewnętrznych
  • ortopedii i traumatologii

Szczegóły oraz inne dokumenty w plikach: