Przeprowadzenie modernizacji dachu umożliwiło w roku 2021 r. przystąpienie do kolejnego etapu planowanych działań związanych z modernizacją pomieszczeń znajdujących się na III piętrze. Prace zostały rozpoczęta w dniu 09.07.2021 r. Inwestycja ta jest finansowana ze środków RFIL w wysokości 1.500.000,00 zł oraz ze środków PFRON w wysokości 633.334,72 zł. W ramach tej inwestycji nastąpiła modernizacja pomieszczeń znajdujących się w obrębie całej kondygnacji oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej. Oddział został oddany już do użytku pacjentów a dalsze prace zmierzające do uruchomienia systemu wentylacji będą kontynuowane maksymalnie do października br.W dniu 06.06.2022 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Działu Fizjoterapii.

NowydachSzpitala

W roku 2020 r. rozpoczęta została inwestycja związana z modernizacją całego poszycia dachowego budynku Szpitala. Wcześniej dach pokryty był blachodachówką , która w wyniku ciężkich warunków atmosferycznych wynikających z specyficznego położenia Szpitala (na wzniesieniu w terenie górzystym) uległa zniszczeniom i odkształceniom. W wyniku powstałych uszkodzeń podczas opadów atmosferycznych i wiatru, dochodziło do częstego oderwania połaci i do zalewania pomieszczeń w tym sal chorych zlokalizowanych na III piętrze budynku.

Inwestycję zakończono w kwietniu 2021 r.
Wartość inwestycji wynosiła 1 341 803,06 z czego środki własne Szpitala to 841 803,06 zł a dotacja z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 500.000,00 zł.

OtwarcieW dniu 09.10.2018 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Działu Fizjoterapii.

Uroczystość uhonorowała obecność Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, który wraz z Dyrektorem Szpitala Rafałem Dyjur, oraz Panią Bogusławą Kulińską Z-cą Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych dokonali przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich - Pan Robert Adach przewodniczący Rady, Pan Kamil Kowalski Wójt Gminy Janowice Wielkie, ks.Piotr Suski oraz pracownicy.
Uroczystość stała się również okazją do uhonorowania pracowników Szpitala. Pan Marszałek dokonał wręczenia zasłużonym pracownikom Szpitala podziękowań. Jednocześnie przekazał wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Szpitala w związku z prowadzoną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

thumb 20181009 102426Został zakończony kolejny etap modernizacji pomieszczeń Działu Fizjoterapii, w których przebiega proces usprawniania. Wartość
inwestycji 607.158,82 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 50% ze środków PFRON, oraz w 50% w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

received_221633...
received_2216331095265749 received_2216331095265749
rehab8-61bf7907...
rehab8-61bf790745 rehab8-61bf790745
Rehabilitacja2
Rehabilitacja2 Rehabilitacja2
Rehabilitacja4
Rehabilitacja4 Rehabilitacja4
rehabilitacja5
rehabilitacja5 rehabilitacja5
Rehabilitacja8
Rehabilitacja8 Rehabilitacja8
Rehabilitacja9
Rehabilitacja9 Rehabilitacja9
Rehabilitacja10
Rehabilitacja10 Rehabilitacja10