Od wielu lat specjalizujemy się w rehabilitacji stacjonarnej realizowanej w ramach oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej. Posiadamy bogate zaplecze zabiegowe, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz wykwalifikowany personel, który stale podnosi kwalifikacje i wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w pracy z pacjentem.

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich w dużym zakresie przystosowany do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością ruchową. Obecnie trwa dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na III piętrze budynku.

Na etapie projektowania uwzględniono następujące udogodnienia:

 1. Brak progów
 2. Szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim
 3. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 4. Dwie windy osobowe
 5. Pochylnia umożliwiająca dotarcie do parku z budynku Szpitala

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Osobom mającym problemy z poruszaniem może zostać udostępniony wózek inwalidzki celem przewiezienia na zabiegi, balkonik lub kule znajdujące się w oddziale. Ilość tych środków jest jednak ograniczona, dlatego też osoby zgłaszające się na rehabilitację stale poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjazd z własnym wózkiem inwalidzkim. Osoby mające trudności w poruszaniu i chodzące z kulami również powinny zgłosić się z własnymi pomocami. Pomoce dostępne w Szpitalu są przeznaczone dla osób, które ze względu na stan fizyczny nie mogą się samodzielnie poruszać nawet przy pomocy wózka inwalidzkiego i wózki są wykorzystywane do przewodu tych osób na zabiegi.

Na terenie budynku Szpitala nie ma możliwości poruszania się akumulatorowym wózkiem inwalidzkim ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom niepełnosprawnym przebywającym w obiekcie.

Bagaże

Bagaże osób niepełnosprawnych są wnoszone do budynku przez pracownika Szpitala, który dostarcza je bezpośrednio do Sali chorych. Jeżeli jest konieczna pomoc przy rozpakowaniu lub spakowaniu, należy zgłosić ten fakt podczas wywiadu pielęgniarskiego.

Osoby słabowidzące

Dla osób słabowidzących na stronie internetowej są umieszczone narzędzia służące powiększeniu tekstu i zmiany kontrastu

Aplikacja tłumacz online PJM (polskiego języka migowego)

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zapewniamy osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza migowego można skorzystać:

 1. Zgłaszając się do Izby Przyjęć Szpitala pod numerem 75 75 47 507 lub 75 75 47 508
 2. Za pośrednictwem komputera/tabletu pracownik połączy się z tłumaczem j.Migowego
 3. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie pacjenta z pracownikiem Izby Przyjęć
 4. Rozmowa będzie odbywała się w czasie rzeczywistym
 5. Podczas wizyty u lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty tłumacz migowy za pośrednictwem komputera/ tabletu z kamerą będzie pośredniczył w rozmowie pacjenta z pracownikiem

W Izbie Przyjęć w budynku głównym wejście (B) istnieje stanowisko umożliwiające połączenie z tłumaczem od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 7-14:35. Ze względu na fakt, że w Izbie Przyjęć może przebywać wyłącznie jeden pacjent nie ma konieczności tworzenia odrębnego stanowiska do obsługi.

Obecnie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wejście do budynku odbywa się poprzez wejście A (tzw. śluza) . Pacjent oznaczony jako ujemny może wjechać windą na poziom 0 i dostać się bez barier do Izby Przyjęć. Rodzina niepełnosprawnego pacjenta proszona jest o pozostanie w pojeździe do czasu otrzymania informacji od pracownika Izby Przyjęć o zakwalifikowaniu do przyjęcia. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie pracownika o posiadanych ograniczeniach by usprawnić mu proces komunikacji i przyjęcia do Szpitala.

Na naszej stronie internetowej dostępna jest usługa tłumaczenia online z języka polskiego na PJM, dostosowana do potrzeb osób g/Głuchych i słabosłyszących. Z aplikacji można korzystać indywidualnie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 7–14:35, klikając na piktogram na stronie głównej Szpitala symbol rąk - tłumaczenia na język migowy.

Z usługi można więc skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie komputera PC, laptopa, tabletu wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w w/w ikonę. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka Migowego, który będzie pośredniczył w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00-14:35

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z aplikacji można uzyskać pod adresem www.zpir.pl pod numerem telefonu (75) 75 47 507 lub (75) 75 47 508.

Deklaracja dostępności serwisu www: zpir.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpitalmsw.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpir.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Dobrzański, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 604 661 975. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek podmiotu leczniczego pod nazwą Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, składa się z 5 kondygnacji poziomych (-1, 0, 1, 2, 3) dostępnych dla pacjentów oraz kontrahentów i dostawców.

dost arch

POZIOM – 1 (Śluza)

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne związane z wirusem SARS COVID 19 wejście do Izby Przyjęć poprzedzone jest przejściem przez śluzę, w której pacjent zostaje poddany wstępnej weryfikacji pod kątem wykluczenia możliwości zakażenia. Śluza znajduje się na poziomie – 1, w lewej części budynku oznaczonej literką „A” i drzwiami oznaczonymi numerem „10”. Lekarz dokonuje pomiaru temperatury i przeprowadza ankietę. Wejście ze śluzy na teren Szpitala jest zamknięte. Dopiero po dokonaniu wstępnej kwalifikacji pacjent trafia dopiero do Izby Przyjęć, do której prowadzą schody lub winda.
POZIOM -1 (Hydroterapia)
Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia Działu Fizjoterapii i toaleta. Dostęp do tych pomieszczeń nie jest ograniczony schodami, czy też innymi barierami.

POZIOM 0 (Izba Przyjęć)

Do Izby przyjęć prowadzą dwa wejścia, znajdujące się w skrzydle A nr 2 ( obecnie ze względu COVID 19 jedyne wejście aktywne dla pacjentów) i w skrzydle B – nr 1, do którego prowadzą schody (obecnie nieczynne). Do Izby przyjęć z poziomu wejścia numer 2 prowadzą schody i winda. Na tym poziomie w części B znajduje się poczekalnia, sklepik, gabinety lekarskie i toaleta. Z poziomu Izby Przyjęć od strony poczekalni jest możliwość przejścia na 1 piętro budynku. Od strony wejścia numer 2 można dostać się windą na każde piętro budynku.
POZIOM 0 (Dział Fizjoterapii – gabinety zabiegowe)
Dział Fizjoterapii znajduje się w skrzydle oznaczonym literką „A” na poziomie 0, obok Izby Przyjęć. Można się dostać do tych pomieszczeń z wykorzystaniem windy oznaczonej numerem 2 lub schodami. W tej kondygnacji znajdują się gabinety zabiegowe i toaleta ogólnodostępna.

POZIOM 0 (Administracja)

Administracja znajduje się w skrzydle oznaczonym literką „C” (wejście nr 2) na poziomie 0. Do administracji można dostać się windą, lub schodami znajdującymi się w skrzydle C. Obecnie ze względu na COVID osoby z zewnątrz muszą przejść przez śluzę a następnie po pozytywnej weryfikacji są przyprowadzane przez pracownika Izby Przyjęć do administracji.

POZIOM 1

Na poziom 1 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 1:

 • W skrzydle A znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej Toalety znajdują się w salach chorych.
 • W skrzydle B znajduje się stołówka, toaleta , gabinet psychologa, toaleta ogólnodostępna
 • W skrzydle C znajdują się pomieszczenia Działu Fizjoterapii (sale ćwiczeń) , toalety ogólnodostępne

POZIOM 2

Na poziom 2 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 2:

 • W skrzydle A, B znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, Dyżurka pielęgniarska, Gabinet zabiegowy, toalety ogólnodostępne
 • W łączniku A i B znajduje się świetlica
 • W łączniku B i C znajduje się gabinet Logopedy
 • W skrzydle C znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji neurologicznej, toalety znajdują się w salach chorych, gabinet lekarski (Pracownia kardiologiczna).

POZIOM 3

Na poziom 3 można dostać się z wykorzystaniem wind lub schodów znajdujących się w skrzydle A i C budynku.
Na poziomie 3:

 • W skrzydle A znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji kardiologicznej Dyżurka pielęgniarska, Gabinet zabiegowy, toalety w salach chorych
 • W skrzydle B znajduje się pracownia terapii zajęciowej, sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, toalety ogólnodostępne
 • W skrzydle C znajdują się sale chorych Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, toalety ogólnodostępne.

W budynku są dwie windy, a korytarze i częściowo pomieszczenia są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poziom 3, skrzydło A i B wymaga modernizacji, ze względu na istniejące bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach. Nie wszystkie toalety są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Windy są wyposażone i informację dźwiękową dla osób słabowidzących. Budynek Szpitala nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braill’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym (za wyjątkiem strony internetowej) , jak również głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego oraz wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem
Z budynku można dostać się do Parku Aktywnej Rehabilitacji. Do Parku prowadzi z wyjścia nr 2 w skrzydle C utwardzona trasa. Pacjent dostaje się nią do pochylni, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia swobodny wjazd na teren Parku. Trasy są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko antybiotykooporności.

W Polsce kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotrykach organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia p.n. "Narodowy Program Ochrony Atybiotyków 2016-2020" realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.
Polecamy lekturę załączonych plików: