W roku 2020 r. rozpoczęta została inwestycja związana z modernizacją całego poszycia dachowego budynku Szpitala. Wcześniej dach pokryty był blachodachówką , która w wyniku ciężkich warunków atmosferycznych wynikających z specyficznego położenia Szpitala (na wzniesieniu w terenie górzystym) uległa zniszczeniom i odkształceniom. W wyniku powstałych uszkodzeń podczas opadów atmosferycznych i wiatru, dochodziło do częstego oderwania połaci i do zalewania pomieszczeń w tym sal chorych zlokalizowanych na III piętrze budynku.

Inwestycję zakończono w kwietniu 2021 r.
Wartość inwestycji wynosiła 1 341 803,06 z czego środki własne Szpitala to 841 803,06 zł a dotacja z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 500.000,00 zł.

rfil4