Odwiedziny możliwe są:

  • poniedziałek-piątek w godz 15:30 - 18:00
  • sobota-niedziela w godz 13:30 - 16:30

Osoby odwiedzające przed wejściem na teren Szpitala są obowiązane:

  • założyć maskę ochronną
  •  zdezynfekować ręce

Prosimy o uwzględnienie ograniczeń w ilości osób odwiedzających:

  • w sali chorych może przebywać maksymalnie 1 osoba odwiedzająca,
  • jeżeli pogoda na to pozwala prosimy o ograniczenie odwiedzin w budynku szpitala i spotykanie się na zewnątrz budynku