ODWIEDZINY

Istnieje możliwość zawieszenia prawa do odwiedzin ze względów epidemiologicznych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku przywrócenia możliwości odwiedzin obowiązują następujące zasady:

Odwiedziny możliwe są:

  • poniedziałek-piątek w godz 15:30 - 18:00
  • sobota-niedziela i święta w godz 13:30 - 16:30

Osoby odwiedzające przed wejściem na teren Szpitala są obowiązane:

  • założyć maskę ochronną
  • zdezynfekować ręce

Osoby odwiedzające są obowiązane do zakrywania nosa i ust maską w trakcie pobytu na terenie Szpitala pod groźbą nakazu jego opuszczenia.

Pacjenci przebywający w oddziale rehabilitacji neurologicznej są w większym stopniu narażeni na infekcje, w związku z czym w trosce o ich zdrowie i życie prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu.

Prosimy o uwzględnienie ograniczeń w ilości osób odwiedzających:

  • w sali chorych może przebywać maksymalnie 1 osoba odwiedzająca,
  • jeżeli pogoda na to pozwala prosimy o ograniczenie odwiedzin w budynku szpitala i spotykanie się na zewnątrz budynku