Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich

Szczegóły w plikach: