W załączonym pliku znajduje się dokument z zawiadomieniem o rozstrzygnięciu konkursu: