Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie
na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U . z 2015 poz.618)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

Szczegóły w załączonych plikach:


Treść plików pdf i odt jest tożsama.