OtwarcieW dniu 09.10.2018 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Działu Fizjoterapii.

Uroczystość uhonorowała obecność Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, który wraz z Dyrektorem Szpitala Rafałem Dyjur, oraz Panią Bogusławą Kulińską Z-cą Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych dokonali przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich - Pan Robert Adach przewodniczący Rady, Pan Kamil Kowalski Wójt Gminy Janowice Wielkie, ks.Piotr Suski oraz pracownicy.
Uroczystość stała się również okazją do uhonorowania pracowników Szpitala. Pan Marszałek dokonał wręczenia zasłużonym pracownikom Szpitala podziękowań. Jednocześnie przekazał wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Szpitala w związku z prowadzoną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

thumb 20181009 102426Został zakończony kolejny etap modernizacji pomieszczeń Działu Fizjoterapii, w których przebiega proces usprawniania. Wartość
inwestycji 607.158,82 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 50% ze środków PFRON, oraz w 50% w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

received_221633...
received_2216331095265749 received_2216331095265749
rehab8-61bf7907...
rehab8-61bf790745 rehab8-61bf790745
Rehabilitacja2
Rehabilitacja2 Rehabilitacja2
Rehabilitacja4
Rehabilitacja4 Rehabilitacja4
rehabilitacja5
rehabilitacja5 rehabilitacja5
Rehabilitacja8
Rehabilitacja8 Rehabilitacja8
Rehabilitacja9
Rehabilitacja9 Rehabilitacja9
Rehabilitacja10
Rehabilitacja10 Rehabilitacja10