Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

USŁUGI ODPŁATNE – PORADNIA REHABILITACYJNA

Cennik obowiązuje od 01.02.2020 r.

 

l.p

Nazwa świadczenia

Czas trwania

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

Wywiad, Porada, konsultacje

1

Konsultacja rehabilitacyjna w Poradni

 

160,00 zł

2

Badanie lekarskie

 

75,00 zł

3

Konsultacja/Ter psychologiczna - pierwsza

30 min

65,00 zł

4

Konsultacja psychologiczna - kolejna

 

40,00 zł

5

Konsultacja logopedyczna - pierwsza

30 min

65,00 zł

6

Konsultacja logopedyczna - kolejna

 

40,00 zł

Zabiegi rehabilitacyjne

6

Bioptron

zab.

11,00 zł

7

Cykloergometr

30 min

14,00 zł

8

Ćwiczenia bierne

30 min

11,00 zł

9

Ćwiczenia izometryczne

30 min

14,00 zł

10

Ćwiczenia na przyrządach

30 min

11,00 zł

11

Ćwiczenia prowadzone

30 min

14,00 zł

12

Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne

30 min

14,00 zł

13

Ćwiczenia w basenie grupowe

30 min

16,00 zł

14

Ćwiczenia w odciążeniu - UGUL

30 min

16,00 zł

15

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem UGUL

30 min

16,00 zł

16

Ćwiczenia czynne/samowspomagające

30 min

11,00 zł

17

Diadynamik

zab.

13,00 zł

18

Diatermia krótkofalowa (DKF)

zab.

13,00 zł

19

Doskonalenie chodu grupowe

30 min

11,00 zł

20

Elektrostymulacja

zab.

13,00 zł

21

Fonoforeza

zab

13,00 zł

22

Galwanizacja

zab

13,00 zł

23

Gimnastyka grupowa

30 min

11,00 zł

24

Gimnastyka indywidualna

30 min

13,00 zł

25

Hydromasaż

zab.

25,00 zł

26

Jonoforeza

zab.

13,00 zł

27

Kąpiele wirowe kończyn dolnych

zab.

14,00 zł

28

Kąpiele wirowe kończyn górnych

zab.

14,00 zł

29

Krioterapia miejscowa

zab.

17,00 zł

30

Kriożele

zab.

9,00 zł

31

Laseroterapia

zab.

14,00 zł

32

lnterdyn

zab.

13,00 zł

33

Magnetotron

zab.

11,00 zł

34

Masaż pneumatyczny BOA

zab.

19,00 zł

35

Masaż podwodny

zab.

25,00 zł

36

Masaż suchy

30 min

60,00 zł

37

Mikroprądy

zab.

14,00 zł

38

Mobilizacja stawów

30 min

19,00 zł

39

Pionizacja + nauka chodu indywidualna

30 min

30,00 zł

40

PIRM

30 min

19,00 zł

41

Prądy Kotza

zab.

13,00 zł

42

Sollux

zab.

11,00 zł

43

Szyna CPM

30 min

14,00 zł

44

Tens

zab.

13,00 zł

45

Terapia Mc Kenzie

30 min

40,00 zł

46

Terapia PNF

30 min

40,00 zł

47

Terapia skojarzona

zab.

14,00 zł

48

Terapia falą uderzeniową

zab.

56,00 zł

49

Terapia zajęciowa

30 min

41,00 zł

  50

Trening relaksacyjny

       30 min                                             12,00 zł

51

Terapia powięziowa

20 min

40,00 zł

  52

Terapia Mulligana

       30 min                                             40,00 zł
  53

Terapia Cyriaxa

       30 min                                             40,00 zł
  54

Terapia FDM

       30 min                                             40,00 zł

55

Ultradźwięki

zab.

13,00 zł

56

Viofor

zab.

12,00 zł

57

Wyciąg harmoniczny

zab.

14,00 zł

58

Wyciągi inne

zab.

16,00 zł

59

Bicze szkockie

3 min.

11,00 zł

 

60

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

zab.

5,00 zł

61

EKG

bad.

16,00 zł

62

Pomiar glikemii przy użyciu glukometru

zab

11,00 zł

63

Holter

bad.

86,00 zł

64

Próba wysiłkowa

bad.

110,00 zł