Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

USŁUGI ODPŁATNE – PORADNIA REHABILITACYJNA

Cennik obowiązuje od 01.02.2019 r.

 

l.p

Nazwa świadczenia

Czas trwania

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

Wywiad, Porada, konsultacje

1

Konsultacja rehabilitacyjna w Poradni

 

150,00 zł

2

Badanie lekarskie

 

70,00 zł

3

Konsultacja/Ter psychologiczna - pierwsza

30 min

60,00 zł

4

Konsultacja psychologiczna - kolejna

 

35,00 zł

5

Konsultacja logopedyczna - pierwsza

30 min

60,00 zł

6

Konsultacja logopedyczna - kolejna

 

35,00 zł

Zabiegi rehabilitacyjne

6

Bioptron

zab.

10,00 zł

7

Cykloergometr

30 min

13,00 zł

8

Ćwiczenia bierne

30 min

10,00 zł

9

Ćwiczenia izometryczne

30 min

13,00 zł

10

Ćwiczenia na przyrządach

30 min

10,00 zł

11

Ćwiczenia prowadzone

30 min

13,00 zł

12

Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne

30 min

13,00 zł

13

Ćwiczenia w basenie grupowe

30 min

15,00 zł

14

Ćwiczenia w odciążeniu - UGUL

30 min

15,00 zł

15

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem UGUL

30 min

15,00 zł

16

Ćwiczenia czynne/samowspomagające

30 min

10,00 zł

17

Diadynamik

zab.

12,00 zł

18

Diatermia krótkofalowa (DKF)

zab.

12,00 zł

19

Doskonalenie chodu grupowe

30 min

10,00 zł

20

Elektrostymulacja

zab.

12,00 zł

21

Fonoforeza

zab

12,00 zł

22

Galwanizacja

zab

12,00 zł

23

Gimnastyka grupowa

30 min

10,00 zł

24

Gimnastyka indywidualna

30 min

12,00 zł

25

Hydromasaż

zab.

24,00 zł

26

Jonoforeza

zab.

12,00 zł

27

Kąpiele wirowe kończyn dolnych

zab.

13,00 zł

28

Kąpiele wirowe kończyn górnych

zab.

13,00 zł

29

Krioterapia miejscowa

zab.

16,00 zł

30

Kriożele

zab.

8,00 zł

31

Laseroterapia

zab.

13,00 zł

32

lnterdyn

zab.

12,00 zł

33

Magnetotron

zab.

10,00 zł

34

Masaż pneumatyczny BOA

zab.

18,00 zł

35

Masaż podwodny

zab.

24,00 zł

36

Masaż suchy

30 min

55,00 zł

37

Mikroprądy

zab.

13,00 zł

38

Mobilizacja stawów

30 min

18,00 zł

39

Pionizacja + nauka chodu indywidualna

30 min

25,00 zł

40

PIRM

30 min

18,00 zł

41

Prądy Kotza

zab.

12,00 zł

42

Sollux

zab.

10,00 zł

43

Szyna CPM

30 min

13,00 zł

44

Tens

zab.

12,00 zł

45

Terapia Mc Kenzie

30 min

37,00 zł

46

Terapia PNF

30 min

37,00 zł

47

Terapia skojarzona

zab.

13,00 zł

48

Terapia falą uderzeniową

zab.

55,00 zł

49

Terapia zajęciowa

30 min

40,00 zł

50

Trening relaksacyjny

30 min

11,00 zł

51

Ultradźwięki

zab.

13,00 zł

52

Viofor

zab.

11,00 zł

53

Wyciąg harmoniczny

zab.

13,00 zł

54

Wyciągi inne

zab.

15,00 zł

55

Bicze szkockie

3 min.

10,00 zł

 

56

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

zab.

4,00 zł

57

EKG

bad.

15,00 zł

58

Pomiar glikemii przy użyciu glukometru

zab

10,00 zł

59

Holter

bad.

85,00 zł

60

Próba wysiłkowa

bad.

105,00 zł