Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

TURNUSY REHABILITACYJNE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ PFRON

Cennik obowiązuje od 01.02.2020 r.

l.p

Termin turnusu

Odpłatność osoby prawnionej
Cena brutto (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

Odpłatność opiekuna
Cena brutto (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

1

14.01.-28.02.

1 350,00 zł

1 150,00 zł

2

03.02.-17.02.

1 350,00 zł

1 150,00 zł

3

19.02.-05.03.

1 400,00 zł

1 150,00 zł

4

06.03.-20.03.

1 450,00 zł

1 250,00 zł

5

23.03.-06.04.

1 450,00 zł

1 250,00 zł

6

07.04.-21.04.

1 450,00 zł

1 250,00 zł

7

24.04.-10.05.

1 450,00 zł

1 250,00 zł

8

12.05.-26.05.

1 450,00 zł

1 250,00 zł

9

26.05.-09.06.

1 500,00 zł

1 250,00 zł

10

15.06.-29.06.

1 500,00 zł

1 250,00 zł

11

30.06.-14.07.

1 500,00 zł

1 250,00 zł

12

16.07.-30.07.

1 500,00 zł

1 250,00 zł

13

31.07.-14.08.

1 400,00 zł

1 250,00 zł

14

18.08.-01.09.

1 400,00 zł

1 250,00 zł

15

03.09.02.10.

1 400,00 zł

1 250,00 zł

16

02.10.-16.10.

1 400,00 zł

1 250,00 zł

17

19.10.-02.11.

1 400,00 zł

1 250,00 zł

18

03.11.-17.11.

1 400,00 zł

1 250,00 zł

19

18.11-02.12.

1 450,00 zł

1 250,00 zł

 20

                 03.12.-17.12.

             1 500,00 zł                   1 250,00 zł

21

18.12.-04.01.

1 600,00 zł

1 250,00 zł

  • Obiekt przystosowany jest do pobytu osób poruszających się na wózkach.
  • Turnusy rozpoczynają się zakwaterowaniem w pokoju od godz. 10. 00, a kończą o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
  • Turnus trwa 10 dni zabiegowych
  • W cenę wliczono zakwaterowanie , 3 posiłki oraz 2 zabiegi dziennie – indywidualne i 1 zabieg grupowy (pod warunkiem braku wykluczeń ze względu na dysfunkcję ruchu