ADMINISTRACJA

 DYREKTOR
 Rafał Dyjur

Sekretariat
czynny od 7:30 do 14:35

(75) 754 75 00

Fax

(75) 754 75 03

     

 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Marketingu
 Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
 Sprawy Obronne, Inspektor ds.BHP

(75) 754 75 00

Małgorzata Mrożek

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

(75) 754 75 00

 Dorota Karcz Kowalik

Specjalista ds. Kadr i płac

(75) 754 75 00

Sylwia Krupa

 Główny Księgowy

(75) 754 75 02

Barbara Kołtok

 po.z-cy Głównego Księgowego

(75) 754 75 06

Ewa Jaworska

 Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych
 Specjalista ds. Zamówień Publicznych

(75) 754 75 04

Teresa Szkaradek Roman

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

(75) 754 75 08

Aneta Jacak- Błaszczyk

 Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

(75) 754 75 08

Tomasz Dobrzański

 Informatyk

 

Tomasz Dobrzański

 Archiwista zakładowy

(75) 754 75 07

Violetta Serwaczak

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / Sekretariat

(75) 754 75 00

Dorota Kicińska

Inspektor ds. ochrony p.poż

(75) 754 75 00

Łukasz Wdowiak

 

RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ

 Kierownik Ruchu chorych

(75) 75 47 526

Anetta Jacak Błaszczyk

 Sekretarka Medyczna

(75) 754 75 08

Karolina Książek

 Sekretarka Medyczna

(75) 754 75 07

Anna Puffi

Sekretarka Medyczna

(75)754 75 07

Marta Płatkowska

 Starszy Inspektor ds. Rozliczeń  (75)754 75 08  Violetta Serwaczak

 

PION DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

LEKARZE

 Oddział rehabilitacji
 ogólnoustrojowej

   

Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Specjalista rehabilitacji medycznej

Lek. Lucjan Neudek

 Lekarz

Specjalista Chirurgii Ortopedycznej
i Traumatologii

Lek. Maciej Koperski

 Lekarz

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. Dorota Karcz- Kowalik

 Lekarz

 Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Marian Kożuchowski

 Oddział rehabilitacji
 neurologicznej

lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Lek. Waldemar Krynicki

 Lekarz

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. Dorota Karcz- Kowalik

 Lekarz

Specjalista Neurolog

Lek. Krystian Sobolewski

 Oddział Rehabilitacji

 Kardiologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Rehabilitacji  Kardiologicznej

Specjalista rehabilitacji medycznej

Lek. Dorota Karcz Kowalik

 Lekarz

Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Jarosław Stanisz

 Lekarz

Specjalista Kardiolog

Lek. Adam Janczewski

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marian Kożuchowski

 

PIELĘGNIARKI

 Przełożona Pielęgniarek

mgr pielęgniarstwa

Elżbieta Grabowska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

mgr pielęgniarstwa

p.o. Aldona Radecki

Pielęgniarka Epidemiologiczna mgr pielęgniarstwa Elżbieta Grabowska

Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

mgr pielęgniarstwa

p.o. Honorata Kramarczuk

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

mgr pielęgniarstwa

Elżbieta Grabowska

 

FIZJOTERAPEUCI

 Kierownik Działu Fizjoterapii

mgr fizjoterapii

Michał Śmietana

 Z-ca Kierownika Działu Fizjoterapii

mgr fizjoterapii

Katarzyna Lipczyńska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Natalia Ławrowska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Krzysztof Szewczyk

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Karolina Włosińska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Anna Pikus

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Agnieszka Kondarenko

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Anna Kulig

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Katarzyna Wrocławska

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Justyna Pogwizd

Fizjoterapeta

mgr fizjoterapii

Marta Stanisławska

Fizjoterapeuta

mgr Fizjoterapii

Katarzyna Gawron

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Norbert Ferenc

Fizjoterapeuta

lic. fizjoterapii

Joanna Wnuk

Fizjoterapeta

mgr fizjoterapii

Monika Lichołat Łuchniak

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Ewa Michalak

Fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii

Kamil Sałapa

 

SPECJALIŚCI

 Terapeuta zajęciowy

technik

Izabela Przepiórka

magister

Kamila Wilczyńska

technik

Katarzyna Elert

Dietetyk

magister

Zuzanna Bernacka

 Psycholog

magister

Anna Baranowicz

Psycholog

magister

Piotr Kędziora

Psycholog

magister

Dominika Pruś

 Neurologopeda

magister

Olga Kunicka

 Neurologopeda

magister

Emilia Wieczorek

 Logopeda

magister

Justyna Bujak