Skreślenie pacjenta z kolejki może nastąpić w następujących przypadkach:

 

  1. Nie stawienia się Świadczeniobiorcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia;
  2. Chęć przesunięcia terminu udzielenia świadczenia przez Świadczeniobiorcę, niepoparta względami medycznymi. Sytuacja taka powinna być traktowana jako rezygnacja i skutkować skreśleniem z kolejki;
  3. Powiadomienia przez osobę wpisaną o rezygnacji ze świadczenia;
  4. Wykonania świadczenia przez danego Świadczeniodawcę. W tym przypadku, za datę skreślenia należy przyjąć datę rozpoczęcia świadczenia.
  5. Zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Świadczeniodawcę.
  6. Innej przyczyny (np. zgon osoby oczekującej).