1. Oryginał skierowania do szpitala
  2. KSEROKOPIE dokumentacji medycznej dotycząca wszystkich schorzeń - (posiadane zdjęcia RTG, karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań, konsultacji, oraz wszystkie inne dokumenty, do dostarczenia których pacjent został zobowiązany w trakcie badania kwalifikacyjnego.
  3. Wszystkie przyjmowane leki (zaopatrzenie na min.4 tyg.). Leki należy umieścić w podręcznym bagażu.
  4. Zaświadczenie lekarza internisty (rodzinnego) o braku przeciwwskazań (oraz ewentualnych ograniczeniach) do ćwiczeń fizycznych i zabiegów fizykalnych, wynikających ze schorzeń towarzyszących
  5. EKG, morfologia krwi
  6. Zaświadczenie ginekologa o braku przeciwwskazań do rehabilitacji
  7. Aktualny dokument ubezpieczenia (osoba pracująca - legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA) legitymacja emeryta, rencisty, dowód osobisty
  8. Dres, obuwie sportowe
  9. Przybory toaletowe, ręcznik
  10. W dniu przyjęcia będzie pobrana kaucja za klucz do pokoju w wysokości 10 zł.

 

PRZED WYZNACZONYM TERMINEM PRZYJĘCIA PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM POTWIERDZENIA DATY PRZYJĘCIA POD NUMEREM 75 75 47 507 (Izba Przyjęć)