Oferujemy Państwu rehabilitację w następujących działach:

Masaż

 • Klasyczny (leczniczy)
 • Izometryczny
 • Segmentarny
 • Limfatyczny, pneumatyczny
 • Schantala

Kinezyterapia

 1. Diagnostyka fizjoterapeutyczna
 2. Programowanie rehabilitacji
 3. Gimnastyka indywidualna
 4. ćwiczenia bierne i czynno-bierne
  • ćwiczenia prowadzone
  • ćwiczenia redresyjne
  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia specjalne (m.in. reedukacja chodu)
  • ćwiczenia na przyrządach
  • ćwiczenia w basenie rehabilitacyjno- relaksacyjnym
  • ćwiczenia sprawności manualnej
 5. Gimnastyka grupowa
 6. Metody terapeutyczne
  • McKenzie
  • terapia manualna
  • PNF
 7. Nordic Walking

Fizykoterapia

 1. Ciepłolecznictwo
 2. Światłolecznictwo
  • światło widzialne: bioptron
  • laseroterapia
  • laseropunktura
  • promieniowanie podczerwone: IR (solux)
 3. Elektrolecznictwo
  • jonoforeza
  • galwanizacja
  • stymulacja mięśni porażonych
  • elektrostymulacja układu nerwowego (TENS, NMES)
  • elektrodiagnostyka
  • tonoliza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy interferencyjne
 4. Magnetoterapia: viofor, magnetronik
 5. Diatermia krótkofalowa
 6. Ultradźwięki, ultrafonoforeza
 7. Hydroterapia
  • masaż wirowy kończyn dolnych i górnych
  • masaż podwodny
  • hydromasaż
 8. Terapia falą uderzeniową (SWT)

Terapia zajęciowa