W ramach kontraktu z NFZ Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich prowadzi rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową i kardiologiczną.

 

Rehabilitacja neurologiczna

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami układu nerwowego które powodują niesprawność w zakresie czynności ruchowych. Do oddziału przyjmujemy chorych m.in. po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, udarach mózgu, złamaniach kręgosłupa, operacjach neurochirurgicznych.

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej:

 1. w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:
  • przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
   lub
  • przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólnoustrojowa obejmuje pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu o różnym podłożu, które w istotnym stopniu upośledzają sprawność. Do oddziału przyjmujemy przede wszystkim chorych po złamaniach i innych urazach, po operacjach ortopedycznych i amputacjach kończyn.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez :

 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna obejmuje chorych po ostrych zespołach wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych i innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej warunkach stacjonarnych. Przyjmujemy pacjentów ze skierowaniem na rehabilitację kardiologiczną wystawione przez lekarza:

 1. oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego;
 2. poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.